Chemical composition of the essential oil of Artemisia vulgaris L. var. indica Maxim. from Vietnam

N.X. Dung, Vu Viet Nam, Hoang Thanh Huong, P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

131 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The essential oil of the leaves of A. vulgaris var. indica of Vietnamese origin was analyzed by a combination of GC and GC/MS. Forty-six components were identified, of which the major ones were b-caryophyllene (24.1%) and b-cubebene (12.0%)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-434
TijdschriftJournal of Essential Oil Research
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical composition of the essential oil of Artemisia vulgaris L. var. indica Maxim. from Vietnam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit