Chemical-bonding aspects of heterogeneous catalysis II : solid acids

R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

106 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical-bonding aspects of heterogeneous catalysis II : solid acids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry