Chemical-bonding aspects of heterogeneous catalysis : I. chemisorption by metals and alloys

R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical-bonding aspects of heterogeneous catalysis : I. chemisorption by metals and alloys'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen