Chemical-bonding aspects of heterogeneous catalysis : I. chemisorption by metals and alloys

R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

77 Downloads (Pure)

Samenvatting

A review with 58 refs
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-136
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume101
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical-bonding aspects of heterogeneous catalysis : I. chemisorption by metals and alloys'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit