Chemical biology approaches targeting cell membrane proteins

M.H. Sonntag

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1425 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Brunsveld, Luc, Promotor
  • Ottmann, Christian, Co-Promotor
Datum van toekenning27 jun 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3395-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit