Chemical basis of metal catalyst promotion

R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical basis of metal catalyst promotion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen