Chemical and thermal stability of alkylsilane based coatings for membrane emulsification

M.J. Geerken, T.S. van Zanten, R.G.H. Lammertink, Z. Borneman, W. Nijdam, C.J.M. van Rijn, M. Wessling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The chemical and thermal stability of self-assembled monolayers (SAM) of organosilanes were investigated for membrane emulsification. The water contact angles and hydrophobicity range of the sample were also investigated. The sample SAM were formed using octyltrichlorosilane (OTS) and a perfluoronated octyltrichlorosilane (FOTS). The thermal and chemical stability of the sample were investigated under different temperatures and pH-values adjusted with sodium hydroxide and nitric acid. It was found that the SAM contained molecules that were covalently linked to the substrates.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)749-754
Aantal pagina's6
TijdschriftAdvanced Engineering Materials
Volume6
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2004
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Chemical and thermal stability of alkylsilane based coatings for membrane emulsification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit