Checking mathematics with computer assistance

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  43 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8-15
  TijdschriftNotices of the American Mathematical Society
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit