Charged-species profiles in electronegative radio-frequency plasmas

D. Vender, W.W. Stoffels, E. Stoffels - Adamowicz, G.M.W. Kroesen, F.J. Hoog, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Charged-species profiles in electronegative radio-frequency plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Rekenkunde