Charge transport in charge transfer salts by order parameter fluctuations

G.J. Kramer, H.B. Brom, L.J. Jongh, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-38
TijdschriftSynthetic Metals
Volume19
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit