Charge Transfer Absorption for pi-Conjugated Polymers and Oligomers Mixed with Electron Acceptors

P. Panda, D. Veldman, J. Sweelssen, J.J.A.M. Bastiaansen, B.M.W. Langeveld-Voss, S.C.J. Meskers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Charge Transfer Absorption for pi-Conjugated Polymers and Oligomers Mixed with Electron Acceptors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen