Charge Transfer Absorption for pi-Conjugated Polymers and Oligomers Mixed with Electron Acceptors

P. Panda, D. Veldman, J. Sweelssen, J.J.A.M. Bastiaansen, B.M.W. Langeveld-Voss, S.C.J. Meskers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

77 Citaten (Scopus)

Samenvatting

p-conjugated polymers and oligomers show charge transfer (CT) absorption bands when mixed with electron acceptors in chloroform soln. This is attributed to the formation of (ground state) donor-acceptor complexes in soln. By varying the concn. of the donor and acceptor, the extinction coeff. for the CT absorption and the assocn. const. of donor and acceptor are estd. The spectral position of the CT bands correlates with the electrochem. oxidn. potential of the p-conjugated donor and the redn. potential of the acceptor. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5076-5081
TijdschriftJournal of Physical Chemistry B
Volume111
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Charge Transfer Absorption for pi-Conjugated Polymers and Oligomers Mixed with Electron Acceptors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit