Charge dynamics in junction arrays

A. Otterlo, van, P.A. Bobbert, G. Schön

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Charge dynamics in junction arrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Physics