Charge controlled modulation of a current source inverter

A. Veltman, D.G. Holmes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProc. 32nd Annual Meeting of the IEEE Industry Applications Society, New Orleans, LA, 5-9 October 1997
Pagina's1529-1533
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit