Charge and exciton transport in organic semiconductors: the role of molecular vibrations

Xander de Vries

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

302 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bobbert, Peter A., Promotor
  • Coehoorn, Reinder, Promotor
Datum van toekenning18 sep 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4851-4
StatusGepubliceerd - 18 sep 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit