Charcot-Leyden crystals in acute myeloid leukemia

D.H. Kerkhof, van de, V. Scharnhorst, C.J. Huysentruyt, A.V. Brands-Neijenhuis, A.A. Ermens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Letter to the editor
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e100-e102
TijdschriftInternational Journal of Laboratory Hematology
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Charcot-Leyden crystals in acute myeloid leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit