Characterizing feedback signal drop patterns in formal verification of networked control systems

Dip Goswami, Samarjit Chakraborty, Purandari Bhaduri, Sanjoy K. Mitter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterizing feedback signal drop patterns in formal verification of networked control systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen