Characterization theorems in finite geometry

H.A. Wilbrink

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

169 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Lint, J.H., Promotor
  • Seidel, J.J., Co-Promotor
Datum van toekenning1 nov 1983
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit

Wilbrink, H. A. (1983). Characterization theorems in finite geometry. Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR23023