Characterization of zeolite Y-supported metal sulfides

J.W.C. Arnouts

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijMoleculaire Heterogene Katalyse
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit