Characterization of time-dependent anelastic microbeam bending mechanics

L.I.J.C. Bergers, J.P.M. Hoefnagels, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of time-dependent anelastic microbeam bending mechanics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen