Characterization of the Patterson graph

A.E. Brouwer, A. Jurišic, J.H. Koolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the Patterson graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde