Characterization of the Patterson graph

A.E. Brouwer, A. Jurišic, J.H. Koolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this note we show that there is a unique distance-regular graph with intersection array {280, 243, 144, 10 ; 1, 8, 90, 280}. © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1878-1886
TijdschriftJournal of Algebra
Volume320
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the Patterson graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit