Characterization of the normal cardiac myofiber field in goat measured with MR-diffusion tensor imaging

L. Geerts-Ossevoort, P.H.M. Bovendeerd, K. Nicolaij, M.G.J. Arts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

171 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the normal cardiac myofiber field in goat measured with MR-diffusion tensor imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen