Characterization of the microporosity of chromia- and titania-pillared montmorillonites differing in pillar density. I. Adsorption of nitrogen

M.V. Sychev, T.E. Shubina, M. Rozwadowski, A.P.B. Sommen, V.H.J. Beer, de, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the microporosity of chromia- and titania-pillared montmorillonites differing in pillar density. I. Adsorption of nitrogen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering