Characterization of the mechanical properties of leptin receptor-deficient mice vertebrae, using nanoindentation tests

A.P. Ruybalid, M. Dickinson, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTU/e
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit