Characterization of the mechanical behavior of human knee ligaments: a numerical-experimental approach

T.J.A. Mommersteeg, L. Lankevoort, H.W.J. Huiskes, J.G.M. Kooloos, J.M.G. Kauer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

82 Citaten (Scopus)
198 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the mechanical behavior of human knee ligaments: a numerical-experimental approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen