Characterization of the free state ensemble of the CoRNR box motif by molecular dynamics simulations

E.A. Cino, W.Y. Choy, M.E.J. Karttunen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the free state ensemble of the CoRNR box motif by molecular dynamics simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology