Characterization of the diffusive properties of biofilms using pulsed field gradient-nuclear magnetic resonance

E.E. Beuling, D. Dusschoten, van, P. Lens, J.C. Heuvel, van den, H. As, van, S.P.P. Ottengraf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)283-291
  TijdschriftBiotechnology and Bioengineering
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit