Characterization of the acoustic impedance of in-situ vegetated roofs

Chang Liu (Corresponding author), Maarten C.J. Hornikx, Fotis Georgiou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of the acoustic impedance of in-situ vegetated roofs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie