Characterization of sewage sludges : fundamentals and results

A.J.M. Herwijn, W.J. Coumans

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

  38 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TitelJapanese-Dutch Workshop, Miyazaki, Japan, Oktober 1993
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit