Characterization of nano-porosity in molecular layer deposited films

A. Perrotta, Paul Poodt, Fieke J. van den Bruele, W.M.M. Kessels, M. Creatore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of nano-porosity in molecular layer deposited films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen