Characterization of Nano-Cement phases by field Emission Scanning electron Microscopy (FESEM)

Y. Perera, J. Cano, S. Martinez, G. Quercia Bianchi, A. Blanco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)206-207
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Microscopica
Volume16
Nummer van het tijdschrift1-2, Supp. 2
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of Nano-Cement phases by field Emission Scanning electron Microscopy (FESEM)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit