Characterization of microphenomena in composite materials

P.F.M. Meurs, P.J.G. Schreurs, A.A.J.M. Peijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1996
EvenementMaTe Poster Award 1996 : first annual poster contest -
Duur: 1 jan 1996 → …

Congres

CongresMaTe Poster Award 1996 : first annual poster contest
Periode1/01/96 → …
AnderMaTe Poster Award 1996 : first annual poster contest

Citeer dit

Meurs, P. F. M., Schreurs, P. J. G., & Peijs, A. A. J. M. (1996). Characterization of microphenomena in composite materials. Postersessie gepresenteerd op MaTe Poster Award 1996 : first annual poster contest, .