Characterization of microencapsulated and impregnated porous host materials based on calcium chloride for thermochemical energy storage

M. Gaeini, A.L. Rouws, J.W.O. Salari, H.A. Zondag, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
182 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of microencapsulated and impregnated porous host materials based on calcium chloride for thermochemical energy storage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen