Characterization of MEMS microphone sensitivity and phase distributions with applications in array processing

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of MEMS microphone sensitivity and phase distributions with applications in array processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen