Characterization of Magnetic micro- and nano-spheres

G. Quercia Bianchi, Y. Perera, A. Blanco

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

  83 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of Magnetic micro- and nano-spheres'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Material Science

  Chemistry

  Chemical Engineering