Characterization of light emitting diodes with transient measurements and simulations

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Linnartz, Jean-Paul M.G., Promotor
  • Poppe, Andras, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning7 mei 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5035-7
StatusGepubliceerd - 7 mei 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit