Characterization of hydrocarbons by gas chromatography : means of improving accuracy

J.A. Rijks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1757 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Keulemans, A.I.M., Promotor
  • Deelder, R.S., Promotor
Datum van toekenning21 sep. 1973
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit