Characterization of Fused Silica Specimens exposed to Low-Energy Femtosecond Laser Pulses using a sub-micron resolution technique

Y.J. Bellouard, A.A. Said, M. Dugan, P. Bado

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of Fused Silica Specimens exposed to Low-Energy Femtosecond Laser Pulses using a sub-micron resolution technique'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Material Science

Physics