Characterization of abdominal aortic aneurysms using time-resolved 3D ultrasound: Single-perspective and multi-perspective imaging

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

154 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopata, Richard G.P., Promotor
  • van Sambeek, Marc R.H.M., Promotor
Datum van toekenning9 apr. 2024
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5990-9
StatusGepubliceerd - 9 apr. 2024

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit