Characterization of a multi-electrode bulk-SOA for low NF in-line amplification in passive optical networks

Kevin Carney, Sylwester Latkowski, Ramón Maldonado-Basilio, Pascal Landais, Robert Lennox, A. Louise Bradley

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of a multi-electrode bulk-SOA for low NF in-line amplification in passive optical networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen