Characterization of a monolithic concatenated SOA/SA waveguide device for picosecond pulse amplification and shaping

M.J.R. Heck, E.A.J.M. Bente, Y. Barbarin, A. Fryda, H.D. Jung, Y.S. Oei, R. Nötzel, D. Lenstra, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)360-369
Aantal pagina's10
TijdschriftIEEE Journal of Quantum Electronics
Volume44
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit