Characterization of a high-power/current pulsed magnetized arc discharge

J.J. Zielinski, H.J. Meiden, van der, T.W. Morgan, D.C. Schram, G.C. De Temmerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of a high-power/current pulsed magnetized arc discharge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics