Characterization of a direct DC-excited discharge in water by optical emission spectroscopy

P.J. Bruggeman, D.C. Schram, M.À. González, R. Rego, M.G. Kong, C. Leys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

213 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of a direct DC-excited discharge in water by optical emission spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie