Characterization of γ-alumina-supported vanadium oxide monolayers

A.W. Stobbe-Kreemers, G.C. Leerdam, van, J. Jacobs, H.H. Brongersma, J.J.F. Scholten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of γ-alumina-supported vanadium oxide monolayers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Material Science

  Chemistry

  Engineering

  Physics