Characterization and reactivity of olivine and model catalysts for biomass gasification

R.J. Lancee

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  975 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, Hans, Promotor
  • Veringa, Hubert, Promotor
  • Fredriksson, Hans, Co-Promotor
  Datum van toekenning26 nov 2014
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3720-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit