Characterization and reactivity of olivine and model catalysts for biomass gasification

R.J. Lancee

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

890 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Veringa, Hubert, Promotor
  • Fredriksson, Hans, Co-Promotor
Datum van toekenning26 nov 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3720-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit