Characterization and modulation of 14-3-3σ protein-protein interactions

Ave Kuusk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Ottmann, Christian, Promotor
  • Munier-Lehmann, Hélène, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning28 okt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 28 okt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit