Characterization and CFD-DEM modelling of a prismatic spouted bed

V. Salikov, S. Antonyuk, S. Heinrich, V.S. Sutkar, N.G. Deen, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
312 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization and CFD-DEM modelling of a prismatic spouted bed'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen