Characteristics of surgical prosthetic heart valves and problems around labelling: a document from the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)– the Society of Thoracic Surgeons (STS)– American Association for Thoracic Surgery (AATS) valve labelling task force

EACTS–STS–AATS Valve Labelling Task Force, Marco Stijnen, Ruggero De Paulis (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characteristics of surgical prosthetic heart valves and problems around labelling: a document from the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)– the Society of Thoracic Surgeons (STS)– American Association for Thoracic Surgery (AATS) valve labelling task force'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science