Characterisation of pore structure by combining mercury porosimetry and micrography

S. Roels, J. Elsen, J. Carmeliet, H. Hens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

59 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterisation of pore structure by combining mercury porosimetry and micrography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering